boncuklu bebek patiği örnekleri – bebek patiği modelleri – işlemeli patik örnekleri

boncuklu bebek patiği örnekleri – bebek patiği modelleri – işlemeli patik örnekleri

boncuklu bebek patiği örnekleri – bebek patiği modelleri – işlemeli patik örnekleri

12 Ekim 2010 Saat : 11:26
devam�n� oku

Sümerlerde Sanat – Sümerlerde El Sanatları

Sümerlerde Sanat – Sümerlerde El Sanatları

Sümerlerde Sanat – Sümerlerde El Sanatları

Heykel: Mezopotamya heykel sanatı, M.Ö. III. binden daha eskiye gitmektedir. Ur, Uruk ve Lagaş kent harabelerinde çeşitli heykel ve kabartmalar ele geçmiştir. Günümüze kadar gelen heykellerin çoğu altın, gümüş gibi madenlerden yapılmış olanlardır. Bunun yanında, toprak üstüne akan petrolden de yaralanan sanatçıların, asfalt veya zift üzerine sedef kakma işler yaptıkları görülmektedir.

Çoğunlukla heykellerin belden yukarısı çıplaktır. Etek türü elbiseler tüylü ve kalın kumaştandır. Vücutların duruşu ise frontal dır.Başlar dik, eller göğüse kavuşturulmuş, dirsekler sivri ve gözler özellikle iri yapılmıştır. Gözlerin belirgin olması ve renkli taşların kullanılması, heykeldeki ifade gücünü artırmıştır

Heykeltıraş, inşam bir bütün şeklinde ele alıp, onu orantılı biçimde işlememiştir. Her bölümün üzerinde ayrı ayrı durduğu için, gerek heykel ve gerekse kabartmalarda oransızlık görülür. Baş ve unsurları (göz, kaş, burun, saç, sakal vb.) daha önemli görülmüş, ayaklara daha az değer verilmiştir. Bu da, oransızlığın sebeplen arasında görülebilir. Figürler, canlı bir üslûpta değil, donuk duruşlu ve geometrik biçime yaklaştırılmış durumdadır.

Belli bir aradan sonra Sümerler, Kral Gudea zamanında yeniden güç kazanmışlardır (MÖ. 206′lar). Bu devirde sanat hareketlerinde bir canlanma görülür. Başkent Lagaş’da bayındırlık işlen hızlanmış, çeşitli saray ve tapınaklar yapılmıştır. Ele geçen en önemli eserler ise heykellerdir. Bunlar oldukça sert taşlara, özenle yapılmışlardır.

Kabartmalar, Sümer heykeltıraşlığı hakkında daha ıyı bilgi verirler. Silindir şeklindeki mühürler, yumuşak kil üzerinde yürütüldüğü zaman sonsuz bir kabartma şeridi elde edilebilmektedir.Taş kabartmalar, Mısır’da olduğu gibi, bazı kurallar içinde yapılmışlardır. Baş, göğüs, omuzlar, kol ve eller cepheden yapılmışlardır (frontal duruş).Sümerlere ait birçok kabartma örneği bulunmaktadır.

Sümerlerde Resim ve Diğer El Sanatları

Sümer saray avlularının duvarları resimlerle doludur. Bunların bazıları dinî törenleri; bazıları kral ve tanrı arasındaki törensel ilişkileri canlandırmaktadır Ağaçlar, kuşlar ve çiçeklerle dolu bahçeler; kanatlı arslanlar; stilize edilmiş, yani temel nitelikleri kaybolmaksızın basitleştirilerek şematik duruma getirilen insan, hayvan ve bitkiler çizmişlerdir.

İnsan figürlerinde derinlik olmayıp, iki boyutludurlar.Baş ve bacaklar yandan; göz, sakal ve göğüs cepheden yapılmıştır. Önemli kabul edilen kişinin figürü, diğerlerinden daha büyüktür.Sümerler döneminde, gerek madenden ve gerekse topraktan yapılmış pek çok küçük sanat eserleri yapılmıştır.Mezopotamya vazoları şekil ve renk yönüyle dikkati çeken bir güzelliğe sahiptir.

12 Ekim 2010 Saat : 11:26
devam�n� oku

Uratru Mimarisi – Uratru El Sanatları – Uratru Küçük El Sanatları

Uratru Mimarisi – Uratru El Sanatları – Uratru Küçük El Sanatları

Uratru Mimarisi – Uratru El Sanatları – Uratru Küçük El Sanatları

M.Ö. EX-VI. yüzyıllarda, Doğu Anadolu’da hüküm süren Urartuların başkentleri Tuşpa (Van) idi. Yaşadıkları dağlık alanların sarp kayalıkları üzerinde güçlü surlar, büyük kaleler yapmışlardır. Güvenliğe aldıkları Altıntepe, Patnos, Çavuştepe, Toprakkale, Kayalıdere gibi yerleşim merkezlerinde saray, tapınak, yönetim binaları ve depolar yapmışlardır. Çok tanrılı dine sahip olan Urartuların baş tanrısı Haldi’dir.Hayvancılık, tarım ziraat ve madencilik yapmışlardır.

Mimari: Urartular, yerleşim bölgelerine uygun, gelişmiş ve amtsal bir mimarî ortaya koymuşlardır.Urartulann mimarîye getirdikleri en önemli yenilik apadana adı verilen, sütunlu kabul salonudur. Binalann kerpiç duvarları üzerindeki sıralara canlı renklerle, çeşitli geometrik, bitkisel motifler ve hayvan resimleri yapmışlardır Kesme taşlardan bina yapmak, kayalıklar içerisine çeşitli mekânlar (oda, merdiven, salon, koridor vs.) oyma konusunda oldukça başarılıdırlar. Kesme taşların kullanıldığı oda mezarlar eve benzemektedir. Gerek yapı tekniği ve gerekse kıymetli ölü eşyalarının bulunması açısından önemlidir. Bu yapılar, hem düşmanlarına, hem de tâbiyetindekilere; krallığın güç, ihtişam ve zenginliğini gösteren amtsal mimarî örnekleridir. Çavuştepe’de, temel ve zemin kısmı doğrudan kayalara oyulu üçkatlı bir sarayın kalıntıları bulunmuştur. Patnos kazılarında ortaya çıkan Giriktepe Sarayı, Van Kalesi’ndeki Kral Mezarları önemli Urartu kalıntılarıdır

Küçük El Sanatları: Urartular, madencilik ve buna bağlı olarak maden sanatında, mobilya yapımında ve dokumacılıkta oldukça başarılı olmuşlardır. Özellikle maden sanatındasayısız eserler Üreten Urartular, Eski Doğu’nun gerçek maden ustalarını yetiştirmişlerdir. Yapmış oldukları eserlerin birçoğu batıdaki ülkelerde alıcılar bulmuştur. Heykel, kabartma ve madenî levhalar üzerindeki tasvirler incelendiğinde, konu olarak tanrılar, tanrıçalar, törenler, kutsal ağaç motifleri, mitolojik varlıklar (grifon) veya savaşa hazırlanan ya da savaştan dönen idarecilerin işlendiği görülür. Buna karşılık günlük hayata yer verilmemiştir. İşlenen konularda, eserlerin biçim, üslûp ve bezemeleri de belli kurallara bağlanmıştır. Özellikle hayvan fıgürleri oldukça ürpertici ve saldırgan bir biçimde yansıtılmıştır Üç ayaklı büyük tunç kazanlar, mobilyalar için yapılmış madenî ayaklar, masklar, çeşitli çömlekler bu güne kadar gelmiş Urartu el sanatları örnekleri arasında yer alırlar.

12 Ekim 2010 Saat : 11:25
devam�n� oku

erkek atkısı modelleri ve yapılışları – erkek atkısı örneği – erkek atkısı nasıl yapılır

erkek atkısı modelleri ve yapılışları – erkek atkısı örneği – erkek atkısı nasıl yapılır

erkek atkısı modelleri ve yapılışları – erkek atkısı örneği – erkek atkısı nasıl yapılır


Erkek atkısı genellikle düz örgüden tercih edilir. Bunun için gelin sizle şöyle kolay bir atkı örelim.

Yalnızca düz örgü arkadan haroşo örgü örüldüğü için pek güzel durmaz. Ama size şöyle atkı örme tekniği anlatalım.

1. İşlem : Örneğin şişe 100 ilmek atarak başlayalım.

2. İşlem : Örneğin erkek atkısının boyunun 1,5 metre olmasını istiyoruz. Şişteki 100 ilmeği düz örgü örerek başlayalım. Arkadan hep haroşo örülecek. Önden hep düz örgü. Böyel 1,5 metreye kadar örelim.

3. İşlem. Erkek atkımızı ödük ve bitti. Atkımızın genişliği baya oldu. Şimdi sıra geldi bunun için nasıl bir örgü tekniği uygulayacağımıza. Atkımızın boyu 1,5 metre , eni de diyelim yarım metre olsun.

4. İşlem : Ördüğümüz atkıyı haroşo kısmını çevirerek yanlarından yukarıya kadar aynı renk iplikle dikelim. Bir kenarınıda dikelim. Diğer kenarı açık kalsın ve oradan atkımızın yüz kısmını çevirelim. Yalnızca kullanılacak iplik biraz ince olsun. Çünkü ikiye katladığımız için atkımız çok kalın olabilir.

5. İşlem : Atkımızın yüz kısmını çevirdik. Ve bu dikilmeyi bekleyen kenarıda dışarıdan çok belli etmeden dikkatlice dikelim.

6. İşlem : Erkek atkılarında genellikle pek püskül tercih edilmez. Ama çocuklarınıza örnek istiyorsanız atkınıza püskül uygulayabilirsiniz.

12 Ekim 2010 Saat : 11:25
devam�n� oku

kimono modelleri – kimono yapılışı – örgü kimono modeli

kimono modelleri – kimono yapılışı – örgü kimono modeli

kimono modelleri – kimono yapılışı – örgü kimono modeli

ARKA: 6 numara şişlerle 54 ilmek baslayın. 10 cm. 2/2 lastik örün. (2 ilmek yüz, 2 ilmek ters). Daha sonra 7 numara şişlerle fantezi örgüye geçin. Eşit aralıklarla 10 ilmek artırın. Fantezi örgüyü şöyle örün: 1., 3. ve 5. sıra: Bütün ilmekleri yüz örün. 2., 4. ve 6. sıra: Hep ters örün. 7., 9. ve 11. sıra: 4 ilmeği yüz örün, 8 ilmeği yüz, 8 ilmeği ters örün. Baştaki 4 ilmek hariç sıra sonuna kadar bu şekilde gidin. 4 tersle sırayı tamamlayın. 8., 10. ve 12. sıra: ilmekleri olduğu gibi örün. 13. sıra: 1. sıradan tekrar yapın. Bu şekilde fantezi örgü örerken 10 cm. sonra yanlardan 10 sırada 2 defa 1 ilmek artırın. 30 cm. de kol oyuğu için, yanlardan 5′er ilmek eksiltin. Daha sonra 2 sırada bir 2 defa 1 ilmek eksiltin. 62 cm.de bütün ilmekleri kapatın.

SAĞ ÖN: 6 numara şişlerle 18 ilmek başlayın, ilk 8 ilmeği 6 sıra tersten düz örgü ile, 6 sıra da düz örgü ile örün. Diğer ilmekleri 2/2 lastik ile örün. 10 cm. sonra 7 numara şişlerle fantezi örgüye geçin. 2/2 lastik üzerinden 2 ilmek artırın ve şu şekilde devam edin. 8 ilmeği ters, 10 ilmeğiyüz, 4 ilmeği ters örün. 30 cm.de kol için sol taraftan eksiltmelere başlayın. Bir defada 4 ilmek kesin. Yaka için de sağ taraftan 2 sırada bir 4 defa 1 ilmek eksiltin. Arka ile aynı hizada ilmekleri kapatın. Sol önü de aynı şekilde ancak simetrik olarak örün.

KOL: 6 numara şişlerle 30 ilmek başlayın ve 10 cm. 2/2 lastik örün. 7 numara şişlere geçin, eşit aralıklarla 18 ilmek artırın. Fantezi örgü örün. Yanlardan da 4 sırada bir 14 defa 1′er ilmek artırın. 42 cm.de yanlardan 5 ilmek kapayın. Daha sonra her sırada bir 4 defa 1 ilmek eksiltin. Sonra bütün ilmekleri kapayın.

YAKA PATI: 7
numara şişlerle 25 ilmek başlayın. 10 cm. lastik örün. İlk 7 ilmekten sonra dikey bir ilik açın. Sonraki 10 ilmekten sonra yatay bir ilik açın. 140 cm.de ilmekleri kapayın. Omuzları ve yanları dikin. Yaka patını dikin. Kolları takın. Cepler için 7 numara şişlerle 20 ilmek başlayın. 7 cm. 2/2 lastik örün. Resimde görüldüğü gibi dikin. Sağ patı ikiye katlayın ilikleri birleştiriri. Sol patı ikiye katlayın, iliğin karşısına düğme dikin. Omuzlara vatkaları takın.

BEDEN:38
MALZEME: 600 gr. gri yün. 6 ve 7 numara şişler. 1 adet düğme, omuzlar için vatka.

KULLANILAN ÖRGÜLER:
1) 2/2 lastik 2) Fantezi örgü.
ÖRNEK: 7 numara şiş ve fantezi örgü ile 11 ilmek ve 16 sıra 10 santimetrelik bir kareye eşittir. Büyük beden için 6 ilmek fazla, 4 cm. uzun örün. Küçük beden için tersini uygulayın.

12 Ekim 2010 Saat : 11:25
devam�n� oku

erkek örgü atkı ve bere modelleri – erkekler için bere modelleri – erkek atkısı modeli ve yapılışı

erkek örgü atkı ve bere modelleri – erkekler için bere modelleri – erkek atkısı modeli ve yapılışı

erkek örgü atkı ve bere modelleri – erkekler için bere modelleri – erkek atkısı modeli ve yapılışı

Modelin Yapılışı

Atkı :
49 ilmek başlanacak. Siyah tiftik ana zemin rengi olacak. Siyah olan kısımlar 2 diş haroşa olarak içine konulan gri ve beyaz tiftiklerle 5’er ilmeklik düz çizgiler yapılarak desen oluşturulacak. Atkı 180 cm boyunda örülüp bitirilecek.
Bere :
90 ilmek, 3 diş haroşa olarak siyah tiftikle başlanacak. 5’er ilmeklik düz örgü yapılacak. Gri ve beyaz tiftikle çizgiler oluşturulacak. Örgü boyu 16 cm olunca tepede 31 ilmek kalana kadar ara ara ilmekler kesilerek 22 cm’e ulaşılacak. Üstte kalan 31 ilmek içinden iplik geçirilerek bere bitirilecek.

12 Ekim 2010 Saat : 11:24
devam�n� oku

Arama

Etiketler

orgumoda org geyik motifli kazak mavi jeans beyaz çanta marifetli eller örgü orgu-moda org marifetli ellerörgü küçük etamin motifleri kartopu yünleriyle boyunluklar hello kitty orgu modelleri gezmelik com http://orgumoda org/ www gezmelik com dantel örnekleri resimli masa örtüsü www orgumoda org Erkek çocuk örgü kazak dozer modeli örgü geyik motifi dantel agres meryem uzerli bebek battaniye örnekleri örgü battaniye örnekleri